We use cookies to allow us and selected partners to improve your experience and our advertising. By continuing to browse you consent to our use of cookies as per our policy which also explains how to change your preferences.

Cardiff University

Cymraeg a Ffrangeg

UCAS Code: QR51

Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

Entry requirements


A level

B,B,B

To include grade B in Welsh First Language. Welsh Second Language not accepted. Excluding General Studies and Critical Thinking.

Extended Project

A

For applicants taking the EPQ qualification, an A in the EPQ can be recognised to lower the entry requirements by a single grade. For example an AAB offer would be “AAB from 3 A levels or ABB from 3 A levels and a grade A in the EPQ”. Please note that any subject specific requirements must be met.

GCSE/National 4/National 5

GCSE English or Welsh Language grade C or 4

To achieve IB Diploma with 665-655 in 3 Higher Level subjects plus a Welsh language qualification.

DM plus grade B in A Level Welsh First Language. Humanities or Social Science subjects accepted plus predicted grade B in A Level Welsh First Language.

Scottish Advanced Higher

B,B,B

To include grade B in Welsh First Language. Welsh Second Language not accepted. Excluding General Studies and Critical Thinking.

The Welsh Baccalaureate Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A Level at the A Level grades specified, excluding any subject specific requirements.

UCAS Tariff

120-144

We’ve calculated how many Ucas points you’ll need for this course.

About this course


Course option

4years

Full-time | 2019

Subjects

French studies

Welsh language

Trwy gyfuno Cymraeg a Ffrangeg, byddwch yn dysgu cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth y gellir eu defnyddio mewn sawl maes. Bydd y rhain hefyd o les yn y byd gwaith byd-eang ac yn helpu agor y drysau i amrywiaeth o yrfaoedd posibl.Mae cwrs y Gymraeg yn berthnasol ir Gymru gyfoes ac yn cael ei ddysgu gan Ysgol sydd wedii chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) or iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth ai diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig syn berthnasol ir Gymru fodern.Maen cynnig modiwlau craidd a dewisol i roi sylfaen ichi o ran iaith a llenyddiaeth, yn ogystal chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa.Mae Ffrainc yn ffigwr pwysig ar lwyfan Ewrop ar byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Mae Ffrangeg yn un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hin iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang. Rydym nin cynnig Ffrangeg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr. O ran caffael iaith, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu, llafar a gwrando drwy amrywiaeth o weithgareddau dysgu, a chan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau clyweledol. Yn eich blwyddyn gyntaf, yn ogystal 'ch gwersi iaith, bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs.Bydd eich dealltwriaeth or Ffrangeg yn cael ei datblygu ai mireinio ymhellach yn ystod eich blwyddyn dramor, pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad Ffrangeg ei hiaith. Mae'n bwysig cofio nad yw astudio ieithoedd yn golygu astudior iaith a dim arall. Mae'n golygu ymchwilio i sawl agwedd ar wlad. Yng Nghaerdydd, rydym nin anelu at gynnig cwrs gwirioneddol eang gan gynnwys modiwlau dewisol mewn ffilm, llenyddiaeth, hanes celf, gwleidyddiaeth a hanes.Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar.Mae pob ysgol syn gysylltiedig chyflwynor radd yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau, sydd wedii gefnogi gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff ar myfyrwyr.Ar l cwblhaur rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych hyfedredd iaith lefel uchel yn ogystal dealltwriaeth feirniadol o agweddau allweddol o lenyddiaeth, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes Cymreig a Ffrengig.Nodweddion nodedigCymraeg y cyfle i ddilyn cwrs gradd syn datblygu sgiliau syn berthnasol ir byd academaidd ac ir gweithle modiwl craidd syn canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac syn cynnig cyfnod o brofiad gwaith ystod o fodiwlau craidd a dewisol syn astudior iaith, ei llenyddiaeth ai diwylliant, yn ogystal chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr syn weithredol ym myd ymchwil, ac syn seilio eu haddysgu ar ymchwil y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolynFFRANGEG modiwlau craidd syn gwarantu sylfaen gadarn i bawb, ond wedyn yn caniatu, gyda chyngor gan eich tiwtor personol, ichi fireinio rhaglen a fydd fwyaf addas ar gyfer eich diddordebau ach dyheadau gyrfaol addysgu dan arweiniad ymchwil syn eich galluogi i ymgysylltu syniadau newydd syn helpu i lunio dyfodol astudiaethau Ffrangeg llwybr at y radd hon i ddechreuwyr nad oes ganddyn Ffrangeg Safon Uwch y cyfle i dreulio blwyddyn yn astudio neun gweithio mewn gwlad Ffrangeg ei hiaith gall myfyrwyr Ffrangeg Busnes sefyll yr arholiad Siambr Fasnach Paris a gydnabyddir yn rhyngwladol

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

Channel Islands
£9,000
per year
England
£9,000
per year
EU
£9,000
per year
International
£15,950
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

Extra funding

Cardiff University has many scholarships on offer to our prospective students. Please see our website at http://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/funding/scholarships for further information.

The Uni


Course location:

Main Site - Cardiff

Department:

School of Modern Languages

TEF rating:

Calculate your living costs

See how much you'll need to live on at your chosen university, with our student budget calculator.

See your living costs

Study in Cardiff

Explore the local area, what there is to do for fun, living costs and other university options here.

Explore Cardiff
Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

83%
med
French studies
84%
med
Welsh language

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

French studies

Teaching and learning

95%
Staff make the subject interesting
95%
Staff are good at explaining things
87%
Ideas and concepts are explored in-depth
85%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

81%
Library resources
95%
IT resources
94%
Course specific equipment and facilities
75%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions

Who studies this subject and how do they get on?

97%
UK students
3%
International students
28%
Male students
72%
Female students
93%
2:1 or above
2%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

B
B
A

Welsh studies

Teaching and learning

100%
Staff make the subject interesting
100%
Staff are good at explaining things
87%
Ideas and concepts are explored in-depth
93%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

87%
Library resources
100%
IT resources
100%
Course specific equipment and facilities
89%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions

Who studies this subject and how do they get on?

96%
UK students
4%
International students
26%
Male students
74%
Female students
76%
2:1 or above
0%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
B
B

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

French studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£19,000
low
Average annual salary
97%
med
Employed or in further education
100%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

16%
Sales, marketing and related associate professionals
10%
Other elementary services occupations
8%
Other administrative occupations
What do graduate employment figures really tell you?

It's often said the UK doesn't produce enough modern language graduates, and graduates from French courses have a lot of options available to them when they complete their courses. About one in five working graduates from 2015 got jobs overseas — often as English teachers — which is much higher than for most subjects. Those who want to stay at home to work find jobs in education, and anywhere where good communication skills are a must. That means you can find French graduates in education, in marketing, in the arts and in business and finance as teachers, writers, personnel officers, financial advisors, analysts, sales people and marketers. But remember — whilst employers say they rate graduates who have more than one language, you need to have them as part of a whole package of good skills.

Celtic studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£18,000
med
Average annual salary
100%
med
Employed or in further education
79%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

17%
Sales, marketing and related associate professionals
9%
Teaching and educational professionals
8%
Sales assistants and retail cashiers
What do graduate employment figures really tell you?

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

French studies

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£18k

£18k

£23k

£23k

£26k

£26k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Welsh language

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£18k

£18k

£23k

£23k

£26k

£26k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Share this page

Expert tips for uni - straight to your inbox
Free to students, teachers and parents
Sign me up

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

We calculate a mean rating of all responses to indicate whether this is high, medium or low compared to the same subject area at other universities.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA).

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here