Which? uses cookies to improve our sites and by continuing you agree to our cookies policy

Cardiff University

Cymraeg ac Athroniaeth

UCAS Code: QV55
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons) years full-time 2018
Ucas points guide

128

% applicants receiving offers

Not Available

Subjects
  • Celtic studies
  • Philosophy
Student score
82% LOW
80% LOW
% employed or in further study
99% HIGH
95% MED
Average graduate salary
£19k MED
£17.5k MED
Icon pencil

What do you need to get in?

Source: UCAS

Main entry requirements

A level
A,B,B

To include Welsh First Language. Excluding General Studies and Critical Thinking.

Scottish Highers
Not Available

Scottish Advanced Highers
A,B,B

To include Welsh First Language. Excluding General Studies and Critical Thinking.

BTEC Diploma
Not Available

UCAS tariff points
Not Available

If your qualifications aren’t listed here, you can use our UCAS points guide of 128 and refer to the university’s website for full details of all entry routes and requirements.

The real story about entry requirements

% applicants receiving offers

Not Available

Provided by UCAS, this is the percentage of applicants who were offered a place on the course last year. Note that not all applicants receiving offers will take up the place, so this figure is likely to differ from applicants to places.

What does the numbers of applicants receiving course offers tell me?

Tuition fee & financial support

£9,000

Maximum annual fee for UK students. NHS-funded, sandwich or part-time course fees may vary.

If you live in:

  • Scotland and go to a Scottish university, you won’t pay tuition fees
  • Northern Ireland and go to an NI uni, you’ll pay £3,805 in tuition fees
  • Wales you’ll pay £3,810 in fees and get a tuition fee grant to cover the rest
Icon docs

Will this course suit you?

Sources: UCAS & KIS

Every degree course is different, so it’s important to find one that suits your interests and matches the way you prefer to work – from the modules you’ll be studying to how you’ll be assessed. Top things to look for when comparing courses

Course description

Drwy gyfuno’r Gymraeg ac Athroniaeth, byddwch yn ennill cyfoeth o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy, gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa. Mae’r radd gydanrhydedd yn rhoi'r cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc ac fe welwch eu bod yn aml yn rhannu materion a safbwyntiau. Mae cwrs y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei ddysgu gan Ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern. Mae dwy agwedd gysylltiedig ar y cwrs athroniaeth yng Nghaerdydd sy'n ei wneud yn nodedig ymysg prifysgolion Grŵp Russell. Un yw bod yna bwyslais cryf ar foeseg, gwleidyddiaeth ac estheteg ymhlith y modiwlau a gynigir. Y llall yw bod ein gwaith ymchwil ac addysgu yn cael ei ledaenu’n gyfartal ar draws arddulliau ‘dadansoddol’ a ‘Chyfandirol’ Athroniaeth Orllewinol. Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar. NODYN: Fel arfer, mae'r radd gydanrhydedd hon yn agored dim ond i ddarpar fyfyrwyr sydd wedi astudio’r Gymraeg fel iaith gyntaf ar gyfer Safon Uwch. Os nad ydych wedi gwneud hynny ond eich bod yn teimlo bod eich Cymraeg o safon cyfatebol, anfonwch e-bost at cymraeg@caerdydd.ac.uk. Nodweddion nodedig Mae nodweddion nodedig y cwrs yn cynnwys: •y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r byd academaidd ac i’r gweithle •modiwl craidd sy’n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfnod o brofiad gwaith •ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa •y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa •y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol •y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil •y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn

Modules

Cardiff University

Campus life

A world-leading university in the vibrant capital city of Wales: 94% of our 2010 graduates are in work or further study six months after graduation. You'll be part of a Russell Group university and one that is ranked in the top 1.5% of the 10,000 universities globally. With over 26,000 students and 6,000 staff, the academic community is the size of a small town, with an active union to match.

How you'll spend your time

Sorry, we don’t have study time information to display here

How you'll be assessed

Sorry, we don’t have course assessment information to display here

What do the numbers say for

The percentages below relate to the general subject area at this uni, not to one course. We show these stats because there isn't enough data about the specific course, or where this is the most detailed info made available to us.

Icon bubble

What do students think about this subject here?

Source: NSS

Here's how satisfied past students were taking courses within this subject area about things such as the quality of facilities and teaching - useful to refer to when you're narrowing down your options. Our student score makes comparisons easier, showing whether overall satisfaction is high, medium or low compared to other unis.

What do student satisfaction scores tell you?

Overall student satisfaction 96%
Student score 82% LOW
Able to access IT resources

100%

Staff made the subject interesting

100%

Library resources are satisfactory

76%

Feedback on work has been helpful

92%

Feedback on work has been prompt

96%

Staff are good at explaining things

100%

Staff value students' opinions

100%

?

Who studies this subject?

Source: HESA

Start building a picture of who you could be studying with by taking a look at the profile of people that have studied this subject here in previous years.

UK / Non-UK
3% of students here are from outside the UK
Male / Female
70% of students are female
Full-time / Part-time
4% of students are part-time
Typical Ucas points
429 entry points typically achieved by students
2:1 or above
73% of students achieved a 2:1 or above
Drop-out rate
10% of students do not continue into the second year of their course
Icon ribbon

What are graduates doing after six months?

Source: DLHE

Here’s what students are up after they graduate from studying this subject here. We’ve analysed the employment rate and salary figures so you can see at a glance whether they’re high, typical or low compared to graduates in this subject from other universities. Remember the numbers are only measured only six months after graduation and can be affected by the economic climate - the outlook may be different when you leave uni. What do graduate employment figures really tell you?

% employed or in further study 99% HIGH
Average graduate salary £19k MED
Graduates who are artistic, literary and media occupations

10%

Graduates who are other elementary services occupations

8%

Graduates who are childcare and related personal services

6%

Employment prospects for graduates of this subject

Sources: DLHE & HECSU
As only a small number of students study this course, these stats refer to both the Gaelic and Celtic languages and study — over 40% of the graduates in this area have studied Welsh and another quarter studied Irish Gaelic. Not surprisingly, most graduates go to work in the regions they studied, so these subjects tend to lead to jobs in Scotland, Wales and Northern Ireland, and salaries reflect that, being a little lower than the graduate average. Graduates from Celtic studies subjects are also quite likely to go into teacher training when they graduate.
Icon bubble

What do students think about this subject here?

Source: NSS

Here's how satisfied past students were taking courses within this subject area about things such as the quality of facilities and teaching - useful to refer to when you're narrowing down your options. Our student score makes comparisons easier, showing whether overall satisfaction is high, medium or low compared to other unis.

What do student satisfaction scores tell you?

Overall student satisfaction 86%
Student score 80% LOW
Able to access IT resources

94%

Staff made the subject interesting

90%

Library resources are satisfactory

90%

Feedback on work has been helpful

81%

Feedback on work has been prompt

81%

Staff are good at explaining things

93%

Staff value students' opinions

72%

?

Who studies this subject?

Source: HESA

Start building a picture of who you could be studying with by taking a look at the profile of people that have studied this subject here in previous years.

UK / Non-UK
4% of students here are from outside the UK
Male / Female
50% of students are female
Full-time / Part-time
6% of students are part-time
Typical Ucas points
357 entry points typically achieved by students
2:1 or above
79% of students achieved a 2:1 or above
Drop-out rate
8% of students do not continue into the second year of their course
Icon ribbon

What are graduates doing after six months?

Source: DLHE

Here’s what students are up after they graduate from studying this subject here. We’ve analysed the employment rate and salary figures so you can see at a glance whether they’re high, typical or low compared to graduates in this subject from other universities. Remember the numbers are only measured only six months after graduation and can be affected by the economic climate - the outlook may be different when you leave uni. What do graduate employment figures really tell you?

% employed or in further study 95% MED
Average graduate salary £17.5k MED
Graduates who are teaching and educational professionals

8%

Graduates who are customer service occupations

5%

Graduates who are sales, marketing and related associate professionals

12%

Employment prospects for graduates of this subject

Sources: DLHE & HECSU
Although there aren't a lot of jobs around for professional philosophers, philosophy degrees are a relatively popular option, with more than 2,000 students graduating in a philosophy-related subject in 2015 - a little down on previous years, but still healthy. Nearly a quarter of philosophy graduates take a postgraduate qualification, and it's a relatively common subject at both Masters and doctorate level — so if you think academic life might be for you, think ahead about how you might fund further study. For those who go into work, philosophy grads tend to go into teaching, accountancy, consulting, journalism, PR, housing, marketing, human resources and the arts while a few go into the computer industry every year, where their logical training is highly rated.
Carousel arrow left Carousel arrow right
Get all the advice
Expert tips for uni - straight to your inbox
Free to students, teachers and parents
Sign me up
Follow us