Which? uses cookies to improve our sites and by continuing you agree to our cookies policy

Cardiff University

Cymraeg ag Eidaleg

UCAS Code: QR53
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons) years full-time 2018
Ucas points guide

112-120

% applicants receiving offers

Not Available

Subjects
  • Celtic studies
  • Italian studies
Student score
82% LOW
79% LOW
% employed or in further study
99% HIGH
88% LOW
Average graduate salary
£19k MED
£19k MED
Icon pencil

What do you need to get in?

Source: UCAS

Main entry requirements

A level
B,B,B-B,B,C

Grade B in Welsh First Language. Welsh Second Language not accepted. Excluding General Studies and Critical Thinking.

Scottish Highers
Not Available

Scottish Advanced Highers
B,B,B-B,B,C

Grade B in Welsh First Language. Welsh Second Language not accepted. Excluding General Studies and Critical Thinking.

BTEC Diploma
Not Available

UCAS tariff points
Not Available

If your qualifications aren’t listed here, you can use our UCAS points guide of 112-120 and refer to the university’s website for full details of all entry routes and requirements.

The real story about entry requirements

% applicants receiving offers

Not Available

Provided by UCAS, this is the percentage of applicants who were offered a place on the course last year. Note that not all applicants receiving offers will take up the place, so this figure is likely to differ from applicants to places.

What does the numbers of applicants receiving course offers tell me?

Tuition fee & financial support

£9,000

Maximum annual fee for UK students. NHS-funded, sandwich or part-time course fees may vary.

If you live in:

  • Scotland and go to a Scottish university, you won’t pay tuition fees
  • Northern Ireland and go to an NI uni, you’ll pay £3,805 in tuition fees
  • Wales you’ll pay £3,810 in fees and get a tuition fee grant to cover the rest
Icon docs

Will this course suit you?

Sources: UCAS & KIS

Every degree course is different, so it’s important to find one that suits your interests and matches the way you prefer to work – from the modules you’ll be studying to how you’ll be assessed. Top things to look for when comparing courses

Course description

Mae nifer o fyfyrwyr o’r farn bod astudio gradd gydanrhydedd yn brofiad gwerth chweil gan eu bod yn gallu gweld yr hyn sy'n debyg ac yn wahanol rhwng y ddau bwnc. Trwy gyfuno'r Gymraeg ac Eidaleg, byddwch yn dysgu cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth y gellir eu defnyddio mewn sawl maes. Bydd y rhain hefyd o les yn y byd gwaith byd-eang ac yn helpu agor y drysau i amrywiaeth o yrfaoedd posibl. CYMRAEG Mae cwrs y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei ddysgu gan Ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern. Mae’n cynnig modiwlau craidd a dewisol i roi sylfaen ichi o ran iaith a llenyddiaeth, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa. EIDALEG Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal i ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol fel y mae'n amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Ond nid yw’r Eidal yn wlad o bwysigrwydd diwylliannol eithriadol yn unig. Mae’r Eidal hefyd yn bartner gwleidyddol sylweddol yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn. Mae Eidaleg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich galluogi chi i astudio, dadansoddi a gwerthuso datblygiadau cyfredol ar draws y byd sy'n siarad Eidaleg, yn ogystal â diwylliannau a gwerthoedd y gorffennol. Wedi ichi astudio Eidaleg, byddwch chi’n barod i fanteisio ar y cyfleoedd eang sy’n agored i raddedigion yr iaith heddiw Byddwch yn datblygu sgiliau iaith lefel uchel gyda'r nod o gyflawni cymwyseddau yn agos at safon frodorol ynghyd â gwybodaeth fanwl am agweddau ar ddiwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a’r gymdeithas yn yr Eidal. Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn yr Eidal, yn ymarfer ac yn datblygu eich sgiliau iaith. Rydym yn cynnig Eidaleg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr. O ran caffael iaith, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu, llafar a gwrando drwy amrywiaeth o weithgareddau dysgu, a chan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau clyweledol. Yn eich blwyddyn gyntaf, yn ogystal â'ch gwersi iaith, bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs. Mae'n bwysig cofio nad yw astudio ieithoedd yn golygu astudio’r iaith a dim arall. Mae'n golygu edrych ar sawl agwedd ar y wlad a'i diwylliant, ei strwythurau cymdeithasol a’i sefydliadau, ei gwleidyddiaeth, ei hanes, ei llenyddiaeth a'i sinema. Drwy astudio meysydd o'r fath rydych chi’n gallu cael dealltwriaeth well o ddiwylliant Eidalaidd a sut mae wedi esblygu dros y canrifoedd, gan ddatblygu i fod yr hyn ydyw heddiw. Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar. Mae pob ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau, sydd wedi’i gefnogi gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a’r myfyrwyr. Ar ôl cwblhau’r rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych hyfedredd iaith lefel uchel yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol o agweddau allweddol o lenyddiaeth, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes Cymreig ac Eidaleg.

Modules

Cardiff University

Campus life

A world-leading university in the vibrant capital city of Wales: 94% of our 2010 graduates are in work or further study six months after graduation. You'll be part of a Russell Group university and one that is ranked in the top 1.5% of the 10,000 universities globally. With over 26,000 students and 6,000 staff, the academic community is the size of a small town, with an active union to match.

How you'll spend your time

Sorry, we don’t have study time information to display here

How you'll be assessed

Sorry, we don’t have course assessment information to display here

What do the numbers say for

The percentages below relate to the general subject area at this uni, not to one course. We show these stats because there isn't enough data about the specific course, or where this is the most detailed info made available to us.

Icon bubble

What do students think about this subject here?

Source: NSS

Here's how satisfied past students were taking courses within this subject area about things such as the quality of facilities and teaching - useful to refer to when you're narrowing down your options. Our student score makes comparisons easier, showing whether overall satisfaction is high, medium or low compared to other unis.

What do student satisfaction scores tell you?

Overall student satisfaction 96%
Student score 82% LOW
Able to access IT resources

100%

Staff made the subject interesting

100%

Library resources are satisfactory

76%

Feedback on work has been helpful

92%

Feedback on work has been prompt

96%

Staff are good at explaining things

100%

Staff value students' opinions

100%

?

Who studies this subject?

Source: HESA

Start building a picture of who you could be studying with by taking a look at the profile of people that have studied this subject here in previous years.

UK / Non-UK
3% of students here are from outside the UK
Male / Female
70% of students are female
Full-time / Part-time
4% of students are part-time
Typical Ucas points
429 entry points typically achieved by students
2:1 or above
73% of students achieved a 2:1 or above
Drop-out rate
10% of students do not continue into the second year of their course
Icon ribbon

What are graduates doing after six months?

Source: DLHE

Here’s what students are up after they graduate from studying this subject here. We’ve analysed the employment rate and salary figures so you can see at a glance whether they’re high, typical or low compared to graduates in this subject from other universities. Remember the numbers are only measured only six months after graduation and can be affected by the economic climate - the outlook may be different when you leave uni. What do graduate employment figures really tell you?

% employed or in further study 99% HIGH
Average graduate salary £19k MED
Graduates who are artistic, literary and media occupations

10%

Graduates who are other elementary services occupations

8%

Graduates who are childcare and related personal services

6%

Employment prospects for graduates of this subject

Sources: DLHE & HECSU
As only a small number of students study this course, these stats refer to both the Gaelic and Celtic languages and study — over 40% of the graduates in this area have studied Welsh and another quarter studied Irish Gaelic. Not surprisingly, most graduates go to work in the regions they studied, so these subjects tend to lead to jobs in Scotland, Wales and Northern Ireland, and salaries reflect that, being a little lower than the graduate average. Graduates from Celtic studies subjects are also quite likely to go into teacher training when they graduate.
Icon bubble

What do students think about this subject here?

Source: NSS

Here's how satisfied past students were taking courses within this subject area about things such as the quality of facilities and teaching - useful to refer to when you're narrowing down your options. Our student score makes comparisons easier, showing whether overall satisfaction is high, medium or low compared to other unis.

What do student satisfaction scores tell you?

Overall student satisfaction 85%
Student score 79% LOW
Able to access IT resources

85%

Staff made the subject interesting

85%

Library resources are satisfactory

84%

Feedback on work has been helpful

79%

Feedback on work has been prompt

76%

Staff are good at explaining things

88%

Staff value students' opinions

76%

?

Who studies this subject?

Source: HESA

Start building a picture of who you could be studying with by taking a look at the profile of people that have studied this subject here in previous years.

UK / Non-UK
5% of students here are from outside the UK
Male / Female
79% of students are female
Full-time / Part-time
1% of students are part-time
Typical Ucas points
346 entry points typically achieved by students
2:1 or above
93% of students achieved a 2:1 or above
Drop-out rate
2% of students do not continue into the second year of their course
Icon ribbon

What are graduates doing after six months?

Source: DLHE

Here’s what students are up after they graduate from studying this subject here. We’ve analysed the employment rate and salary figures so you can see at a glance whether they’re high, typical or low compared to graduates in this subject from other universities. Remember the numbers are only measured only six months after graduation and can be affected by the economic climate - the outlook may be different when you leave uni. What do graduate employment figures really tell you?

% employed or in further study 88% LOW
Average graduate salary £19k MED
Graduates who are sales, marketing and related associate professionals

9%

Graduates who are childcare and related personal services

7%

Graduates who are teaching and educational professionals

14%

Employment prospects for graduates of this subject

Sources: DLHE & HECSU
This is one of the less common modern languages for students to take, but graduates from Italian courses have a lot of options available to them when they complete their degrees. About one in five graduates from 2015 got jobs overseas — often as English teachers — which is much higher than for most subjects, and higher than previous years. Nearly half of the rest went to work in London. Those who want to stay at home to work usually find jobs anywhere where good communication skills are a must — and in 2015, that included education, marketing and finance. But remember — whilst employers say they rate graduates who have more than one language, you need to have them as part of a whole package of good skills.
Carousel arrow left Carousel arrow right
Get all the advice
Expert tips for uni - straight to your inbox
Free to students, teachers and parents
Sign me up
Follow us