Which? uses cookies to improve our sites and by continuing you agree to our cookies policy

Cardiff University

Cymraeg a Ffrangeg

UCAS Code: QR51
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons) years full-time 2018
Ucas points guide

120-128

% applicants receiving offers

100%

Subjects
  • Celtic studies
  • French studies
Student score
82% LOW
79% MED
% employed or in further study
99% HIGH
97% MED
Average graduate salary
£19k MED
£18.7k MED
Icon pencil

What do you need to get in?

Source: UCAS

Main entry requirements

A level
A,B,B-B,B,B

To include grade B in Welsh First Language. Welsh Second Language not accepted. Excluding General Studies and Critical Thinking.

Scottish Highers
Not Available

Scottish Advanced Highers
A,B,B-B,B,B

To include grade B in Welsh First Language. Welsh Second Language not accepted. Excluding General Studies and Critical Thinking.

BTEC Diploma
Not Available

UCAS tariff points
Not Available

If your qualifications aren’t listed here, you can use our UCAS points guide of 120-128 and refer to the university’s website for full details of all entry routes and requirements.

The real story about entry requirements

% applicants receiving offers

100%

Provided by UCAS, this is the percentage of applicants who were offered a place on the course last year. Note that not all applicants receiving offers will take up the place, so this figure is likely to differ from applicants to places.

What does the numbers of applicants receiving course offers tell me?

Tuition fee & financial support

£9,000

Maximum annual fee for UK students. NHS-funded, sandwich or part-time course fees may vary.

If you live in:

  • Scotland and go to a Scottish university, you won’t pay tuition fees
  • Northern Ireland and go to an NI uni, you’ll pay £3,805 in tuition fees
  • Wales you’ll pay £3,810 in fees and get a tuition fee grant to cover the rest
Icon docs

Will this course suit you?

Sources: UCAS & KIS

Every degree course is different, so it’s important to find one that suits your interests and matches the way you prefer to work – from the modules you’ll be studying to how you’ll be assessed. Top things to look for when comparing courses

Course description

Trwy gyfuno Cymraeg a Ffrangeg, byddwch yn dysgu cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth y gellir eu defnyddio mewn sawl maes. Bydd y rhain hefyd o les yn y byd gwaith byd-eang ac yn helpu agor y drysau i amrywiaeth o yrfaoedd posibl. Mae cwrs y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei ddysgu gan Ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern. Mae’n cynnig modiwlau craidd a dewisol i roi sylfaen ichi o ran iaith a llenyddiaeth, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa. Mae Ffrainc yn ffigwr pwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Mae Ffrangeg yn un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang. Rydym ni’n cynnig Ffrangeg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr. O ran caffael iaith, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu, llafar a gwrando drwy amrywiaeth o weithgareddau dysgu, a chan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau clyweledol. Yn eich blwyddyn gyntaf, yn ogystal â'ch gwersi iaith, bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs. Bydd eich dealltwriaeth o’r Ffrangeg yn cael ei datblygu a’i mireinio ymhellach yn ystod eich blwyddyn dramor, pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad Ffrangeg ei hiaith. Mae'n bwysig cofio nad yw astudio ieithoedd yn golygu astudio’r iaith a dim arall. Mae'n golygu ymchwilio i sawl agwedd ar wlad. Yng Nghaerdydd, rydym ni’n anelu at gynnig cwrs gwirioneddol eang gan gynnwys modiwlau dewisol mewn ffilm, llenyddiaeth, hanes celf, gwleidyddiaeth a hanes. Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar. Mae pob ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau, sydd wedi’i gefnogi gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a’r myfyrwyr. Ar ôl cwblhau’r rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych hyfedredd iaith lefel uchel yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol o agweddau allweddol o lenyddiaeth, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes Cymreig a Ffrengig. Nodweddion nodedig Cymraeg • y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r byd academaidd ac i’r gweithle • modiwl craidd sy’n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfnod o brofiad gwaith • ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa • y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa • y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol • y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil • y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn FFRANGEG • modiwlau craidd sy’n gwarantu sylfaen gadarn i bawb, ond wedyn yn caniatáu, gyda chyngor gan eich tiwtor personol, ichi fireinio rhaglen a fydd fwyaf addas ar gyfer eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol • addysgu dan arweiniad ymchwil sy’n eich galluogi i ymgysylltu â syniadau newydd sy’n helpu i lunio dyfodol astudiaethau Ffrangeg • llwybr at y radd hon i ddechreuwyr nad oes ganddyn Ffrangeg Safon Uwch • y cyfle i dreulio blwyddyn yn astudio neu’n gweithio mewn gwlad Ffrangeg ei hiaith • gall myfyrwyr Ffrangeg Busnes sefyll yr arholiad Siambr Fasnach Paris a gydnabyddir yn rhyngwladol

Modules

Cardiff University

Campus life

A world-leading university in the vibrant capital city of Wales: 94% of our 2010 graduates are in work or further study six months after graduation. You'll be part of a Russell Group university and one that is ranked in the top 1.5% of the 10,000 universities globally. With over 26,000 students and 6,000 staff, the academic community is the size of a small town, with an active union to match.

How you'll spend your time

Sorry, we don’t have study time information to display here

How you'll be assessed

Sorry, we don’t have course assessment information to display here

What do the numbers say for

The percentages below relate to the general subject area at this uni, not to one course. We show these stats because there isn't enough data about the specific course, or where this is the most detailed info made available to us.

Icon bubble

What do students think about this subject here?

Source: NSS

Here's how satisfied past students were taking courses within this subject area about things such as the quality of facilities and teaching - useful to refer to when you're narrowing down your options. Our student score makes comparisons easier, showing whether overall satisfaction is high, medium or low compared to other unis.

What do student satisfaction scores tell you?

Overall student satisfaction 96%
Student score 82% LOW
Able to access IT resources

100%

Staff made the subject interesting

100%

Library resources are satisfactory

76%

Feedback on work has been helpful

92%

Feedback on work has been prompt

96%

Staff are good at explaining things

100%

Staff value students' opinions

100%

?

Who studies this subject?

Source: HESA

Start building a picture of who you could be studying with by taking a look at the profile of people that have studied this subject here in previous years.

UK / Non-UK
3% of students here are from outside the UK
Male / Female
70% of students are female
Full-time / Part-time
4% of students are part-time
Typical Ucas points
429 entry points typically achieved by students
2:1 or above
73% of students achieved a 2:1 or above
Drop-out rate
10% of students do not continue into the second year of their course
Icon ribbon

What are graduates doing after six months?

Source: DLHE

Here’s what students are up after they graduate from studying this subject here. We’ve analysed the employment rate and salary figures so you can see at a glance whether they’re high, typical or low compared to graduates in this subject from other universities. Remember the numbers are only measured only six months after graduation and can be affected by the economic climate - the outlook may be different when you leave uni. What do graduate employment figures really tell you?

% employed or in further study 99% HIGH
Average graduate salary £19k MED
Graduates who are artistic, literary and media occupations

10%

Graduates who are other elementary services occupations

8%

Graduates who are childcare and related personal services

6%

Employment prospects for graduates of this subject

Sources: DLHE & HECSU
As only a small number of students study this course, these stats refer to both the Gaelic and Celtic languages and study — over 40% of the graduates in this area have studied Welsh and another quarter studied Irish Gaelic. Not surprisingly, most graduates go to work in the regions they studied, so these subjects tend to lead to jobs in Scotland, Wales and Northern Ireland, and salaries reflect that, being a little lower than the graduate average. Graduates from Celtic studies subjects are also quite likely to go into teacher training when they graduate.
Icon bubble

What do students think about this subject here?

Source: NSS

Here's how satisfied past students were taking courses within this subject area about things such as the quality of facilities and teaching - useful to refer to when you're narrowing down your options. Our student score makes comparisons easier, showing whether overall satisfaction is high, medium or low compared to other unis.

What do student satisfaction scores tell you?

Overall student satisfaction 91%
Student score 79% MED
Able to access IT resources

95%

Staff made the subject interesting

88%

Library resources are satisfactory

84%

Feedback on work has been helpful

88%

Feedback on work has been prompt

86%

Staff are good at explaining things

100%

Staff value students' opinions

88%

?

Who studies this subject?

Source: HESA

Start building a picture of who you could be studying with by taking a look at the profile of people that have studied this subject here in previous years.

UK / Non-UK
4% of students here are from outside the UK
Male / Female
70% of students are female
Full-time / Part-time
1% of students are part-time
Typical Ucas points
392 entry points typically achieved by students
2:1 or above
93% of students achieved a 2:1 or above
Drop-out rate
3% of students do not continue into the second year of their course
Icon ribbon

What are graduates doing after six months?

Source: DLHE

Here’s what students are up after they graduate from studying this subject here. We’ve analysed the employment rate and salary figures so you can see at a glance whether they’re high, typical or low compared to graduates in this subject from other universities. Remember the numbers are only measured only six months after graduation and can be affected by the economic climate - the outlook may be different when you leave uni. What do graduate employment figures really tell you?

% employed or in further study 97% MED
Average graduate salary £18.7k MED
Graduates who are other elementary services occupations

10%

Graduates who are artistic, literary and media occupations

8%

Graduates who are legal associate professionals

5%

Employment prospects for graduates of this subject

Sources: DLHE & HECSU
It's often said the UK doesn't produce enough modern language graduates, and graduates from French courses have a lot of options available to them when they complete their courses. About one in five working graduates from 2015 got jobs overseas — often as English teachers — which is much higher than for most subjects. Those who want to stay at home to work find jobs in education, and anywhere where good communication skills are a must. That means you can find French graduates in education, in marketing, in the arts and in business and finance as teachers, writers, personnel officers, financial advisors, analysts, sales people and marketers. But remember — whilst employers say they rate graduates who have more than one language, you need to have them as part of a whole package of good skills.
Carousel arrow left Carousel arrow right
Get all the advice
Expert tips for uni - straight to your inbox
Free to students, teachers and parents
Sign me up
Follow us