Which? uses cookies to improve our sites and by continuing you agree to our cookies policy

Cardiff University

Cymraeg ac Addysg

UCAS Code: QX53
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons) years full-time 2018
Ucas points guide

112-120

% applicants receiving offers

100%

Subjects
  • Celtic studies
  • Academic studies in education
Student score
82% LOW
79% MED
% employed or in further study
99% HIGH
98% MED
Average graduate salary
£19k MED
Not Available
Icon pencil

What do you need to get in?

Source: UCAS

Main entry requirements

A level
B,B,B-B,B,C

B in Welsh First Language. Welsh Second Language not accepted. Excluding General Studies and Critical Thinking.

Scottish Highers
Not Available

Scottish Advanced Highers
B,B,B-B,B,C

B in Welsh First Language. Welsh Second Language not accepted. Excluding General Studies and Critical Thinking.

BTEC Diploma
Not Available

UCAS tariff points
Not Available

If your qualifications aren’t listed here, you can use our UCAS points guide of 112-120 and refer to the university’s website for full details of all entry routes and requirements.

The real story about entry requirements

% applicants receiving offers

100%

Provided by UCAS, this is the percentage of applicants who were offered a place on the course last year. Note that not all applicants receiving offers will take up the place, so this figure is likely to differ from applicants to places.

What does the numbers of applicants receiving course offers tell me?

Tuition fee & financial support

£9,000

Maximum annual fee for UK students. NHS-funded, sandwich or part-time course fees may vary.

If you live in:

  • Scotland and go to a Scottish university, you won’t pay tuition fees
  • Northern Ireland and go to an NI uni, you’ll pay £3,805 in tuition fees
  • Wales you’ll pay £3,810 in fees and get a tuition fee grant to cover the rest
Icon docs

Will this course suit you?

Sources: UCAS & KIS

Every degree course is different, so it’s important to find one that suits your interests and matches the way you prefer to work – from the modules you’ll be studying to how you’ll be assessed. Top things to look for when comparing courses

Course description

Mae nifer o fyfyrwyr o’r farn bod astudio rhaglen gydanrhydedd yn brofiad gwerth chweil gan eu bod yn gallu gweld yr hyn sy'n debyg ac yn wahanol rhwng y ddau bwnc. Drwy gyfuno’r Gymraeg ac Addysg, byddwch yn ennill amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth a fydd yn fuddiol ar gyfer eich dyfodol. CYMRAEG Mae cwrs y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei ddysgu gan Ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern. Mae’n cynnig modiwlau craidd a dewisol i roi sylfaen ichi o ran iaith a llenyddiaeth, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa. ADDYSG Mae ein gwaith addysgu ar Addysg wedi ei seilio ar ein hymchwil ym myd addysg a’r datblygiadau diweddaraf o ran polisi ac ymarfer, gan gwmpasu agweddau ar ddiwylliant a hunaniaeth, plentyndod ac ieuenctid, rhywedd ac ethnigrwydd, a chyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiad. Mae modiwlau craidd wedi eu hanelu at ddatblygu dealltwriaeth ddofn o gyd-destunau cymdeithasol, hanesyddol, gwleidyddol, economaidd a datblygiadol addysg – yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar. Mae’r ddwy ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd hon yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau, sydd wedi’i gefnogi gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y myfyrwyr a’r staff. NODYN: Fel arfer, mae'r radd gydanrhydedd hon yn agored dim ond i ddarpar fyfyrwyr sydd wedi astudio’r Gymraeg fel iaith gyntaf ar gyfer Safon Uwch. Os nad ydych wedi gwneud hynny ond eich bod yn teimlo bod eich Cymraeg o safon cyfatebol, anfonwch e-bost at cymraeg@caerdydd.ac.uk. Nodweddion nodedig CYMRAEG Mae nodweddion nodedig y cwrs yn cynnwys: •Y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r byd academaidd ac i’r gweithle •Modiwl craidd sy’n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfnod o brofiad gwaith •Ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa •Y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd i chi drwy gydol eich gyrfa •Y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol •Y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil •Y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn ADDYSG •Er nad yw hwn yn gymhwyster addysgu, mae'n gyfle i astudio addysg mewn ffyrdd sy'n mynd y tu hwnt i ffocws ar ymarfer addysgu. Byddwch yn astudio’r dadleuon ehangach ynghylch addysg, gan osod y sylfaen ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd. •Mae ein cysylltiadau agos â llunwyr polisi, yn ogystal ag ysgolion, colegau a sefydliadau addysg a hyfforddiant eraill lleol, yn darparu cyfleoedd ichi ymgysylltu o ddifrif ag addysgwyr ac arferion. Mae nodweddion unigryw'r cwrs yn cynnwys: •Y cyfle ichi ddysgu mewn Ysgol a gyrhaeddodd y 3ydd safle yn y Deyrnas Unedig o ran ansawdd ymchwil mewn cymdeithaseg a’r 5ed safle o ran addysg yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF) •Ymwneud â staff sy’n weithredol ym myd ymchwil ac addysgu •Y pwyslais ar ddysgu’n annibynnol mewn amgylchedd a arweinir gan ymchwil •Yr amrywiaeth o fodiwlau sydd ar gael mewn Ysgol amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol •Y cyfle i astudio dramor

Modules

Cardiff University

Campus life

A world-leading university in the vibrant capital city of Wales: 94% of our 2010 graduates are in work or further study six months after graduation. You'll be part of a Russell Group university and one that is ranked in the top 1.5% of the 10,000 universities globally. With over 26,000 students and 6,000 staff, the academic community is the size of a small town, with an active union to match.

How you'll spend your time

Sorry, we don’t have study time information to display here

How you'll be assessed

Sorry, we don’t have course assessment information to display here

What do the numbers say for

The percentages below relate to the general subject area at this uni, not to one course. We show these stats because there isn't enough data about the specific course, or where this is the most detailed info made available to us.

Icon bubble

What do students think about this subject here?

Source: NSS

Here's how satisfied past students were taking courses within this subject area about things such as the quality of facilities and teaching - useful to refer to when you're narrowing down your options. Our student score makes comparisons easier, showing whether overall satisfaction is high, medium or low compared to other unis.

What do student satisfaction scores tell you?

Overall student satisfaction 96%
Student score 82% LOW
Able to access IT resources

100%

Staff made the subject interesting

100%

Library resources are satisfactory

76%

Feedback on work has been helpful

92%

Feedback on work has been prompt

96%

Staff are good at explaining things

100%

Staff value students' opinions

100%

?

Who studies this subject?

Source: HESA

Start building a picture of who you could be studying with by taking a look at the profile of people that have studied this subject here in previous years.

UK / Non-UK
3% of students here are from outside the UK
Male / Female
70% of students are female
Full-time / Part-time
4% of students are part-time
Typical Ucas points
429 entry points typically achieved by students
2:1 or above
73% of students achieved a 2:1 or above
Drop-out rate
10% of students do not continue into the second year of their course
Icon ribbon

What are graduates doing after six months?

Source: DLHE

Here’s what students are up after they graduate from studying this subject here. We’ve analysed the employment rate and salary figures so you can see at a glance whether they’re high, typical or low compared to graduates in this subject from other universities. Remember the numbers are only measured only six months after graduation and can be affected by the economic climate - the outlook may be different when you leave uni. What do graduate employment figures really tell you?

% employed or in further study 99% HIGH
Average graduate salary £19k MED
Graduates who are artistic, literary and media occupations

10%

Graduates who are other elementary services occupations

8%

Graduates who are childcare and related personal services

6%

Employment prospects for graduates of this subject

Sources: DLHE & HECSU
As only a small number of students study this course, these stats refer to both the Gaelic and Celtic languages and study — over 40% of the graduates in this area have studied Welsh and another quarter studied Irish Gaelic. Not surprisingly, most graduates go to work in the regions they studied, so these subjects tend to lead to jobs in Scotland, Wales and Northern Ireland, and salaries reflect that, being a little lower than the graduate average. Graduates from Celtic studies subjects are also quite likely to go into teacher training when they graduate.
Icon bubble

What do students think about this subject here?

Source: NSS

Here's how satisfied past students were taking courses within this subject area about things such as the quality of facilities and teaching - useful to refer to when you're narrowing down your options. Our student score makes comparisons easier, showing whether overall satisfaction is high, medium or low compared to other unis.

What do student satisfaction scores tell you?

Overall student satisfaction 90%
Student score 79% MED
Able to access IT resources

100%

Staff made the subject interesting

87%

Library resources are satisfactory

84%

Feedback on work has been helpful

64%

Feedback on work has been prompt

74%

Staff are good at explaining things

90%

Staff value students' opinions

69%

?

Who studies this subject?

Source: HESA

Start building a picture of who you could be studying with by taking a look at the profile of people that have studied this subject here in previous years.

UK / Non-UK
7% of students here are from outside the UK
Male / Female
68% of students are female
Full-time / Part-time
57% of students are part-time
Typical Ucas points
352 entry points typically achieved by students
2:1 or above
92% of students achieved a 2:1 or above
Drop-out rate
10% of students do not continue into the second year of their course
Icon ribbon

What are graduates doing after six months?

Source: DLHE

Here’s what students are up after they graduate from studying this subject here. We’ve analysed the employment rate and salary figures so you can see at a glance whether they’re high, typical or low compared to graduates in this subject from other universities. Remember the numbers are only measured only six months after graduation and can be affected by the economic climate - the outlook may be different when you leave uni. What do graduate employment figures really tell you?

% employed or in further study 98% MED
Average graduate salary Not Available
Graduates who are sales assistants and retail cashiers

7%

Graduates who are caring personal services

4%

Graduates who are childcare and related personal services

18%

Employment prospects for graduates of this subject

Sources: DLHE & HECSU
When you look at employment stats, bear in mind that a lot of students are already working in education when they take this type of course and are studying to help their career development. This means they already have jobs when they start their course, and a lot of graduates continue to study, whilst working, when they complete their courses. If your course is focused on nursery or early years education, a lot of these graduates go into nursery work or classroom or education assistant jobs; these jobs are not currently classed as 'graduate level' in the stats (although they may well be in the future as classifications catch up with changes in the way we work), and many graduates who enter these roles say that a degree was necessary.
Carousel arrow left Carousel arrow right
Get all the advice
Expert tips for uni - straight to your inbox
Free to students, teachers and parents
Sign me up
Follow us