Which? uses cookies to improve our sites and by continuing you agree to our cookies policy

Aberystwyth University

Daearyddiaeth a Hanes

UCAS Code: LVR1
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons) years full-time 2018
Ucas points guide

120-128

% applicants receiving offers

Not Available

Subjects
  • Human & social geography
  • History by period
Student score
81% MED
88% HIGH
% employed or in further study
97% MED
91% LOW
Average graduate salary
£16k LOW
£16k LOW
Icon pencil

What do you need to get in?

Source: UCAS

Main entry requirements

A level
B,B,B-A,B,B

BBB with B in Geography, ABB without Geography.

Scottish Highers
Not Available

BTEC Diploma
Not Available

BTEC Level 3 Extended Diploma
DMM-DDM

With specified subject.

International Baccalaureate
28

With 5 points in Geography at Higher Level.

UCAS tariff points
120-128

120 with B in Geography, 128 without Geography.

If your qualifications aren’t listed here, you can use our UCAS points guide of 120-128 and refer to the university’s website for full details of all entry routes and requirements.

The real story about entry requirements

% applicants receiving offers

Not Available

Provided by UCAS, this is the percentage of applicants who were offered a place on the course last year. Note that not all applicants receiving offers will take up the place, so this figure is likely to differ from applicants to places.

What does the numbers of applicants receiving course offers tell me?

Tuition fee & financial support

£9,000

Maximum annual fee for UK students. NHS-funded, sandwich or part-time course fees may vary.

If you live in:

  • Scotland and go to a Scottish university, you won’t pay tuition fees
  • Northern Ireland and go to an NI uni, you’ll pay £3,805 in tuition fees
  • Wales you’ll pay £3,810 in fees and get a tuition fee grant to cover the rest
Icon docs

Will this course suit you?

Sources: UCAS & KIS

Every degree course is different, so it’s important to find one that suits your interests and matches the way you prefer to work – from the modules you’ll be studying to how you’ll be assessed. Top things to look for when comparing courses

Course description

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA anrhydedd cyfun hwn, Daearyddiaeth a Hanes, ym Mhrifysgol Aberystwyth byddi’n dewis astudio mewn dwy adran uchel eu bri. Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth yw un o’r adrannau mwyaf ei maint a’r mwyaf byrlymus o’i bath ym Mhrydain. Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru yn cael ei chydnabod yn un o’r prif adrannau Hanes ym Mhrydain. Mae adnoddau dysgu ac addysgu gwych yn yr adran – sy’n berffaith i dy helpu i gael y canlyniadau gorau posibl ac i archwilio meysydd newydd a chyffrous. Mae elfen ddaearyddol y cwrs yn gyfuniad o ddaearyddiaeth ffisegol a dynol, felly byddi’n profi amrywiaeth gyflawn y ddisgyblaeth ar draws y prosesau ffisegol a dynol sy’n llunio tirweddau a lleoedd ledled y byd. Byddi hefyd yn astudio’r materion gwleidyddol ac amgylcheddol sy’n codi yn sgîl perthynas dyn â’r ddaear. Defnyddir enghreifftiau o bedwar ban byd, ond mae llawer o’r modiwlau yn canolbwyntio’n benodol ar Gymru ac ar ei daearyddiaeth a’i hamgylchedd. Mae’r rhan fwyaf ohonom yn chwilfrydig am y gorffennol ac am y ffordd mae cymdeithas ddynol wedi esblygu dros amser. Yn ogystal â bod yn ddiddorol ynddo’i hun, mae astudio hanes yn cynnig gweledigaeth a all ein helpu i ddeall digwyddiadau’r byd sydd ohoni. Bydd elfen Hanes y cwrs gradd yn dy alluogi i roi’r gorffennol mewn perspectif gan feithrin sgiliau dadansoddol, dehongli a chyfathrebu, sydd mor bwysig mewn bywyd bob dydd. Mae cymuned glos a chyfeillgar yn bodoli yn y ddwy Adran, sydd wedi eu lleoli yng nghanol campws y Brifysgol. Mae Aberystwyth yn lleoliad gwych i astudio Daearyddiaeth – rhwng y môr a’r mynydd ar arfodir hardd Ceredigion. Mae’r adran yn gartref i labordai ac ystafelloedd cyfrifiadurol o’r radd flaenaf ac yn rhan o’r cwrs bydd myfyrwyr yn gwneud gwaith maes dwys ac yn cael cyfle i deithio. Mae yma Gymdeithas Hanes fywiog sy’n trefnu darlithoedd gan siaradwyr gwadd, ymweliadau â mannau o ddiddordeb a digwyddiadau cymdeithasol drwy’r flwyddyn. Mae gennym hefyd nifer o gysylltiadau â phrifysgolion tramor, sy’n golygu y gallet fanteisio ar y cyfle i dreulio amser dramor yn mwynhau diwylliant hanesyddol gwahanol. Mae cyflogadwyedd yn rhan annatod o’r holl gyrsiau a gynigiwn. Mae ein graddau yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy’n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn gallu addasu a galw ar ystod o sgiliau trosglwyddadwy, gan sicrhau bod galw amdanynt drwy’r amser. Ymhlith y setiau sgiliau y mae: Gwell sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol; Sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol; Sgiliau technoleg gwybodaeth cadarn; Gallu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm; Sgiliau rheoli amser a threfnu; Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar; Hunangymhelliant a hunanddibyniaeth. Mae ein graddedigion wedi cael swyddi fel ymgynghorwyr amgylcheddol, cynllunwyr, gweision sifil, syrfewyr, ac ym myd addysg, ymhlith swyddi eraill.

Modules

Aberystwyth University

Aberystwyth University

Aberystwyth University has a proud history dating back to 1872 when it was established by the people of Wales as the first Welsh University. Despite continuing expansion both of buildings and of student numbers, Aberystwyth has retained its traditional friendly intimacies, its vigorous student social life, and its high academic standards.

How you'll spend your time

Sorry, we don’t have study time information to display here

How you'll be assessed

Sorry, we don’t have course assessment information to display here

What do the numbers say for

The percentages below relate to the general subject area at this uni, not to one course. We show these stats because there isn't enough data about the specific course, or where this is the most detailed info made available to us.

Icon bubble

What do students think about this subject here?

Source: NSS

Here's how satisfied past students were taking courses within this subject area about things such as the quality of facilities and teaching - useful to refer to when you're narrowing down your options. Our student score makes comparisons easier, showing whether overall satisfaction is high, medium or low compared to other unis.

What do student satisfaction scores tell you?

Overall student satisfaction 90%
Student score 81% MED
Able to access IT resources

82%

Staff made the subject interesting

93%

Library resources are satisfactory

93%

Feedback on work has been helpful

93%

Feedback on work has been prompt

63%

Staff are good at explaining things

90%

Staff value students' opinions

84%

?

Who studies this subject?

Source: HESA

Start building a picture of who you could be studying with by taking a look at the profile of people that have studied this subject here in previous years.

UK / Non-UK
9% of students here are from outside the UK
Male / Female
43% of students are female
Full-time / Part-time
1% of students are part-time
Typical Ucas points
291 entry points typically achieved by students
2:1 or above
70% of students achieved a 2:1 or above
Drop-out rate
4% of students do not continue into the second year of their course
Icon ribbon

What are graduates doing after six months?

Source: DLHE

Here’s what students are up after they graduate from studying this subject here. We’ve analysed the employment rate and salary figures so you can see at a glance whether they’re high, typical or low compared to graduates in this subject from other universities. Remember the numbers are only measured only six months after graduation and can be affected by the economic climate - the outlook may be different when you leave uni. What do graduate employment figures really tell you?

% employed or in further study 97% MED
Average graduate salary £16k LOW
Graduates who are business, finance and related associate professionals

8%

Graduates who are other elementary services occupations

8%

Graduates who are business, research and administrative professionals

6%

Employment prospects for graduates of this subject

Sources: DLHE & HECSU
You want to take a classic subject that is ideally suited for the 21st Century jobs market? Try geography! There are two options for geography studies: this one is the human and social geography side (there is also an option for physical geography, a more science-based degree). There is a shortage of social science graduates with really good maths skills, and graduates from these disciplines who have them are in demand from modern industry. An ability to combine good data handling skills with good communication and social skills will really help start your career, and that's something a geography degree with a good stats component can really bring to the jobs market. That's why unemployment rates for the degree are much lower than average, and geography graduates from 2015 were twice as likely than graduates as a whole to be working in the business and finance industry, and average starting salaries were well above the national average. So if you take this subject, be sure to take your maths and stats modules, and keep your options open!
Icon bubble

What do students think about this subject here?

Source: NSS

Here's how satisfied past students were taking courses within this subject area about things such as the quality of facilities and teaching - useful to refer to when you're narrowing down your options. Our student score makes comparisons easier, showing whether overall satisfaction is high, medium or low compared to other unis.

What do student satisfaction scores tell you?

Overall student satisfaction 93%
Student score 88% HIGH
Able to access IT resources

91%

Staff made the subject interesting

96%

Library resources are satisfactory

88%

Feedback on work has been helpful

89%

Feedback on work has been prompt

78%

Staff are good at explaining things

97%

Staff value students' opinions

89%

?

Who studies this subject?

Source: HESA

Start building a picture of who you could be studying with by taking a look at the profile of people that have studied this subject here in previous years.

UK / Non-UK
4% of students here are from outside the UK
Male / Female
41% of students are female
Full-time / Part-time
4% of students are part-time
Typical Ucas points
296 entry points typically achieved by students
2:1 or above
73% of students achieved a 2:1 or above
Drop-out rate
5% of students do not continue into the second year of their course
Icon ribbon

What are graduates doing after six months?

Source: DLHE

Here’s what students are up after they graduate from studying this subject here. We’ve analysed the employment rate and salary figures so you can see at a glance whether they’re high, typical or low compared to graduates in this subject from other universities. Remember the numbers are only measured only six months after graduation and can be affected by the economic climate - the outlook may be different when you leave uni. What do graduate employment figures really tell you?

% employed or in further study 91% LOW
Average graduate salary £16k LOW
Graduates who are sales, marketing and related associate professionals

7%

Graduates who are business, finance and related associate professionals

7%

Graduates who are teaching and educational professionals

6%

Employment prospects for graduates of this subject

Sources: DLHE & HECSU
History is a very popular subject (although numbers have fallen of late) — in 2015, over 10,000 UK students graduated in a history-related course. Obviously, there aren't 11,000 jobs as historians available every year, but history is a good, flexible degree that allows graduates to go into a wide range of different jobs, and consequently history graduates have an unemployment rate comparable to the national graduate average. Many — probably most — jobs for graduates don't ask for a particular degree to go into them and history graduates are well set to take advantage. That's why so many go into jobs in the finance industry, human resources, marketing, PR and events management, as well as the more obvious roles in education, welfare and the arts. Around one in five history graduates went into further study last year. History and teaching were the most popular further study subjects for history graduates, but law, journalism, and politics were also popular postgraduate courses.
Carousel arrow left Carousel arrow right
Get all the advice
Expert tips for uni - straight to your inbox
Free to students, teachers and parents
Sign me up
Follow us