We use cookies to allow us and selected partners to improve your experience and our advertising. By continuing to browse you consent to our use of cookies as per our policy which also explains how to change your preferences.

Aberystwyth University

Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol

UCAS Code: LL7F

Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

Entry requirements


A level

B,B,B-A,B,B

BBB with B in Geography, ABB without Geography.

Pass in Access qualification in a relevant subject with Merit in 50% of units at level 3.

International Baccalaureate Diploma Programme

28

With 5 points in Geography at Higher Level.

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016)

DMM-DDM

With specified subject.

UCAS Tariff

120-128

120 with B in Geography, 128 without Geography.

Aberystwyth University welcomes the Welsh Baccalaureate as a valuable qualification in its own right and considers completion of the Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate to be equivalent to an A level grade.

About this course


Course option

3years

Full-time | 2019

Subjects

Human geography

Politics

Wrth ddewis astudior cwrs BA Anrhydedd Cyfun mewn Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddin dewis astudio mewn dwy adran uchel iawn eu bri. Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yw un or adrannau mwyaf ei maint, ar mwyaf byrlymus oi math ym Mhrydain. Mae adnoddau gwych yn yr adran ar gyfer dysgu ac addysgu syn berffaith i dy helpu i gael y canlyniadau gorau posibl ac i archwilio meysydd newydd a chyffrous. Mae Daearyddwyr yn astudior prosesau dynol a ffisegol syn ffurfior ddaear, ar materion gwleidyddol ac amgylcheddol a gwyd yn sgl rhyngweithio rhwng pobl ar ddaear, ac o ddewis Aberystwyth byddin dewis un or mannau gorau posib i astudio Daearyddiaeth. Yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ywr ganolfan orau yn y Deyrnas Gyfunol ar gyfer astudio cysylltiadau rhyngwladol. Maer adran hefyd yn gartref i Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru. Maer cyfuniad o ddysgu rhagorol ac ymchwil gyffrous yn creu profiad unigryw ac eithriadol yma, a hynny mewn awyrgylch gyfeillgar. Ceir cyfleoedd i ddatgblygu sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn cynyddu dy gyfle am yrfa ac mae hyn oll wedii leoli mewn amgylchedd bywiog a chosmopolitaidd yng nghalon campws y Brifysgol. Gan ein bod yn gymuned Ddaearyddiaeth fawr a deinamig, gallwn gynnig amrywiaeth eang iawn i chi o arbenigedd, cyfleoedd a chyfleusterau daearyddol:+ Rhewlifeg;+ Biodaearyddiaeth;+ Newid Amgylcheddol Cwaternaidd;+ Tueddiadau cyfoes mewn Daearberyglon;+ Cynaliadwyedd Trefol;+ Datblygu Rhanbarthol;+ Daearyddiaeth Wleidyddol a Diwylliannol;+ Cyfleoedd am waith maes yn Seland Newydd, Creta, Efrog Newydd, Ffrainc, Iwerddon, Gwlad yr I, Mynydd Etna, Ecuador a Pheriw, ymhlith eraill;+ Gwobrau teithio ar gael bob blwyddyn i ariannu eich anturiaethau (hyd at 400);+ Cyfleusterau addysgu or radd flaenaf ar dechnoleg ddiweddaraf i gyfoethogi dysgu;+ Labordai llawn cyfarpar yn cynnwys amrywiaeth o offerynnau dadansoddi e.e. sbectromedrau a sganwyr craidd syn gallu cael eu defnyddio ar gyfer gwaith maes ac astudio yn annibynnol. Diben astudio gwleidyddiaeth yw edrych yn fanwl ar waith a phatrymau llywodraeth, ac yn bwysicach fyth, ar ganlyniadaur gwaith ar patrymau rheiny . Wrth astudior cwrs gradd Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Gwleidyddiaeth Cymru byddin cyfunor astudiaeth o Wleidyddiaeth Ryngwladol sylw arbennig i Wleidyddiaeth Cymru. Bydd elfen ryngwladol y cwrs yn amlwg yn delio phob math o newidiadau byd-eang, yn economaidd, diwylliannol a gwleidyddol. Mae Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn bwnc cyffrous a rhyngddisgyblaethol syn cynnwys Gwleidyddiaeth, Hanes, Athroniaeth, y Gyfraith, Daearyddiaeth a Chymdeithaseg er mwyn ceisio deall y byd on cwmpas ar problemau syn ei wynebu. Yn ogystal ag edrych ar waith a phatrymau llywodraeth, astudior syniadau syn sail i bob agwedd o rym a chymdeithas a chysyniadau sylfaenol megis rhyddid, cymuned, cyfiawnder, cydraddoldeb a hawliau, ceir cyfle hefyd ar y cwrs gradd hwn i ganolbwyntio ar ddatblygiadau gwleidyddol yng Nghymru, effaith datganoli ar Gymru ac ar ei sefyllfa o fewn y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop. Sefydlwyd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 1919 ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, a dymar adran brifysgol gyntaf oi bath, ac maen parhau i fod yn un or adrannau gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol mwyaf yn Ewrop, a chanddi dros 40 o staff academaidd. Mae rhai graddedigion wedi dilyn gyrfa yn y gwasanaeth sifil (yn enwedig y Swyddfa Dramor, y Weinyddiaeth Amddiffyn, ar Adran Datblygu Rhyngwladol); sefydliadau rhyngwladol (NATO, yr Undeb Ewropeaidd ar Cenhedloedd Unedig); mudiadau anllywodraethol (Amnest Rhyngwladol, Oxfam); ac ymchwil gwleidyddol, gyda chwmnau preifat yn ogystal ag yn San Steffan, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Senedd Ewrop. Mae eraill yn dilyn gyrfa yn y lluoedd arfog, y cyfryngau (fel newyddiadurwyr neu gyflwynwyr radio neu deledu), y gyfraith a byd addysg.

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

England
£9,000
per year
EU
£9,000
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

Extra funding

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig pecyn gwerthfawr o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i gynorthwyo myfyrwyr. Mae ein cystadleuaeth Ysgoloriaeth Mynediad hirsefydlog yn golygu y gallech gael hyd at £2,000 y flwyddyn tuag at eich costau byw a’ch costau astudio. Gallwch gyfuno Ysgoloriaeth Mynediad gydag unrhyw un, neu â’n holl wobrau eraill, i wneud eich pecyn ariannol yn fwy gwerthfawr. Mae’n ein gwobrau’n cynnwys Bwrsariaeth Aberystwyth, sy’n dibynnu ar brawf modd, yr Ysgoloriaethau Chwaraeon a Cherddoriaeth, bwrsariaethau i rai sy’n gadael gofal/gofalwyr ifainc ac ystod o wobrau adrannol-benodol. Ewch i’n gwefan i gael y manylion llawn.

The Uni


Course location:

Main Site (Aberystwyth)

Department:

Department of Geography and Earth Sciences

TEF rating:

Calculate your living costs

See how much you'll need to live on at your chosen university, with our student budget calculator.

See your living costs
Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

90%
high
Politics

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Human geography

Sorry, no information to show

This is usually because there were too few respondents in the data we receive to be able to provide results about the subject at this university.


Who studies this subject and how do they get on?

91%
UK students
9%
International students
55%
Male students
45%
Female students
82%
2:1 or above
5%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
C
C

Politics

Teaching and learning

91%
Staff make the subject interesting
96%
Staff are good at explaining things
91%
Ideas and concepts are explored in-depth
76%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

90%
Library resources
96%
IT resources
95%
Course specific equipment and facilities
91%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions

Who studies this subject and how do they get on?

75%
UK students
25%
International students
69%
Male students
31%
Female students
73%
2:1 or above
2%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
C
C

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Human geography

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£17,000
low
Average annual salary
97%
med
Employed or in further education
75%
low
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

13%
Business, finance and related associate professionals
10%
Teaching and educational professionals
10%
Other elementary services occupations
What do graduate employment figures really tell you?

Politics

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£17,500
low
Average annual salary
96%
med
Employed or in further education
79%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

17%
Business, finance and related associate professionals
15%
Teaching and educational professionals
15%
Sales, marketing and related associate professionals
What do graduate employment figures really tell you?

The numbers of people taking politics degrees fell sharply last year and we'll keep an eye on this one - it can't really be because of graduates getting poor outcomes as politics grads do about as well as graduates on average. Most politics or international relations graduates don't actually go into politics - although many do, as activists, fundraisers and researchers. Jobs in local and central government are also important. Other popular jobs include marketing and PR, youth and community work, finance roles, HR and academic research (you usually need a postgraduate degree to get into research). Because so many graduates get jobs in the civil service, a lot of graduates find themselves in London after graduating. Politics is a very popular postgraduate subject, and so about one in five politics graduates go on to take another course - usually a one-year Masters - after they finish their degrees.

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Human geography

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£16k

£16k

£21k

£21k

£25k

£25k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Politics

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£16k

£16k

£21k

£21k

£25k

£25k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Share this page

Expert tips for uni - straight to your inbox
Free to students, teachers and parents
Sign me up

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

We calculate a mean rating of all responses to indicate whether this is high, medium or low compared to the same subject area at other universities.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA).

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here